onekids teacher

OneKids Teacher ứng dụng số 1 cho giáo viên mầm non

Phần mềm quản lý trường học, quản lý trường mầm non OneKids Teacher

OneKids Teacher là ứng dụng tốt nhất cho giáo viên, nhà trường và phụ huynh. Đây là bộ giải pháp toàn diện về công nghệ, quản lý và thông tin liên lạc điện tử. OneKids giúp nâng cao tính chuyên nghiệp, uy tín, hiện đại trong công tác quản lý, truyền tải thông tin, cũng như phát triển của Nhà trường